مسابقه


مسابقه (یکتاب 2+2 امتیاز)

با خرید کتاب، خراشیدن رنگ اسکرچ و ارسال کد آن به شماره 30008166 با یک امتیاز در قرعه کشی شرکت خواهید کرد.
با تکمیل و ارسال پاسخنامه یک امتیاز دیگر هم در قرعه کشی خواهید داشت.
ضمناً با کپی نمودن پاسخنامه و استفاده از کد همین کتاب 2 نفر دیگر نیز می توانند در قرعه کشی شرکت نمایند.

شایان ذکر است ارسال فرم ها از طریق پست به آدرس پستی 11155-3915 و یا از طریق پایگاه اینترنتی بخش مسابقه امکان پذیر خواهد بود.